European Forest Fire Information System
EFFIS
este Sistemul european de informații privind incendiile forestiere

Sistemul european de informații privind incendiile forestiere (EFFIS) sprijină serviciile responsabile de protecția pădurilor împotriva incendiilor în UE și în țările vecine și furnizează serviciilor Comisiei Europene și Parlamentului European informații actualizate și fiabile privind incendiile de pădure din Europa. Începând din 1998, EFFIS este sprijinit de o rețea de experți din țările membre în ceea ce se numește Grupul de experți în incendii forestiere, care este înregistrat în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene. În prezent, acest grup este format din experți din 43 de țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. În 2015, EFFIS a devenit una dintre componentele serviciilor de gestionare a situațiilor de urgență din cadrul programului Copernicus al UE.


Sistemul european de informații privind incendiile forestiere